சக்தி வழங்கும் உங்கள் சோய்ஸ்

பிடித்த உறவுகளுக்கான பிடித்த பாடல்களை கேட்டு மகிழ்ந்திட Rj சக்தி வழங்கும் உங்கள் சோய்ஸ்

தினந்தோரும் இலங்கை நேரப்படி இரவு 10.30 தொடக்கம் 12.30 வரை கேட்க்க தவராதீர்கள்.

நீங்களும் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொள்ள IMO ஊடாக அழையுங்கள் 0094752557701